Υποτροφίες Tanneke Schoonheim

10 σύνεδροι-μέλη της Euralex θα λάβουν υποτροφία 100 ευρώ που θα αφαιρεθεί από το κόστος εγγραφής τους.
12 φοιτητές από χώρες με χαμηλό ΑΕΠ θα επιδοτηθούν με 80 για να καλύψουν όλο το κόστος εγγραφής στο συνέδριο.
Άλλες υποτροφίες (με το εξής κείμενο: περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες θα ανακοινωθούν σύντομα)