Υποβολή

Σημαντικές Ημερομηνίες

4 Μαΐου 2020 : 31 Μαΐου2020: Υποβολή τελικού κειμένου για τον Τόμο Ι των Εργασιών
28 Ιουνίου 2020: Ειδοποίηση αποδοχής τελικών κειμένων
6 Ιουλίου 2020 2 Αυγούστου 2020: Camera-ready τελικά κείμενα για τον Τόμο I των Εργασιών
Νοέμβριος 2020: Κυκλοφορία του Τόμου Ι των Εργασιών
28 Μαρτίου 2021: 18 Απριλίου: Υποβολή τελικών κειμένων για τον Τόμο ΙΙ των Εργασιών
25 Απριλίου 2021: 16 Μαΐου: Ειδοποίηση αποδοχής τελικών κειμένων
30 Μαΐου 2021: 20Ιουνίου: Camera-ready τελικά κείμενα για τον Τόμο IΙ των Εργασιών/ εκτεταμένων περιλήψεων
Ιούλιος 2021: Αύγουστος 2021: Κυκλοφορία του Τόμου ΙΙ των Εργασιών

Υποβολή Εργασιών

Υποβολή

Πρότυπο Σύνταξης & Οδηγίες Πλήρη Εργασιών

Download

Extended Abstract Template & Guidelines

Download