Υποβολή

Σημαντικές Ημερομηνίες

4 Μαΐου 2020 : 31 Μαΐου2020: Υποβολή τελικού κειμένου για τον Τόμο Ι των Εργασιών
28 Ιουνίου 2020: Ειδοποίηση αποδοχής τελικών κειμένων
6 Ιουλίου 2020 2 Αυγούστου 2020: Camera-ready τελικά κείμενα για τον Τόμο I των Εργασιών
Νοέμβριος 2020: Κυκλοφορία του Τόμου Ι των Εργασιών
28 Μαρτίου 2021: 18 Απριλίου 2021: Υποβολή τελικών κειμένων για τον Τόμο ΙΙ των Εργασιών
25 Απριλίου 2021: 16 Μαΐου 2021: Ειδοποίηση αποδοχής τελικών κειμένων
30 Μαΐου 2021: 20 Ιουνίου 2021: Camera-ready τελικά κείμενα για τον Τόμο IΙ των Εργασιών/ εκτεταμένων περιλήψεων
Ιούλιος 2021: Αύγουστος 2021: Κυκλοφορία του Τόμου ΙΙ των Εργασιών

Υποβολή Εργασιών

Υποβολή

Πρότυπο Σύνταξης & Οδηγίες Full Papers

Κατεβάστε

Extended Abstract Template & Guidelines

Κατεβάστε

Είδη παρουσιάσεων στο Euralex XIX (7-9 Σεπτεμβρίου 2021)

Τα παρακάτω είδη παρουσιάσεων θα είναι διαθέσιμα στο Euralex XIX

Προσκεκλημένες ομιλίες διάρκειας 45 λεπτών θα παρουσιαστούν ζωντανά από τους προσκεκλημένους ομιλητές. Μετά το τέλος της παρουσίασης, οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα απαντήσουν live στις ερωτήσεις του κοινού.

Προφορικές παρουσιάσεις διάρκειας 15 λεπτών θα παρουσιαστούν live και στο τέλος κάθε session όπου ανήκει η προσοφική παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση 15 λεπτών για όλες τις παρουσιάσεις του session:

Eposter παρουσιάσεις θα είναι ήδη αναρτημένες. Οι συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του session των e-poster που διαρκεί μία ώρα, θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα στους συγγραφείς των poster.

Software demonstration videos, που θα είναι ήδη αναρτημένα στην πλατφόρμα. Οι συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του session που διαρκεί μιάμιση ώρα, θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα στους συγγραφείς των software presentations.