Επικοινωνία

ΑRTION CONFERENCES & EVENTS

Επίσημος Οργανωτής Συνεδρίου – PCO για το 19ο Διεθνές Συνέδριο Euralex

Ε: euralex2020@artion.com.gr
T: 2310 252 336 / 2310 272 275
W: euralex2020.gr

Συντονισμός συνεδρίου: Δέσποινα Αμαραντίδου, Κέλλυ Αγγελάκη
Συντονισμός επιστημονικού προγράμματος: Κική Τιμοσίδου, Κέλλυ Αγγελάκη
Διαχείριση συνέδρων & διαμονής: Μάρκος Παπαδόπουλος
Marketing: Στέλιος Ματσάγκος
Εκδόσεις: Δέσποινα Σαχαρίδη
Χορηγίες: Κέλλυ Αγγελάκη
IT: Γεώργιος Κανακάρης