Κόστος Εγγραφής

Μέλη της EURALEX*
Έγκαιρη εγγραφή
285
315 € (Αργοπορημένη Εγγραφή)Εγγραφή
Μη-μέλη της EURALEX**
Έγκαιρη Εγγραφή
330
360 € (Αργοπορημένη Εγγραφή)Εγγραφή
Φοιτητές/Διδακτορικοί***
Έγκαιρη Εγγραφή
180
200 € (Αργοπορημένη Εγγραφή)Εγγραφή

*Μειώσεις για τα μέλη της EURALEX μπορούν να αιτηθούν συμμετέχοντες που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή μελών πριν τις 31 Ιανουαρίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας OUP.

**Αυτή η τιμή περιλαμβάνει μια διετή συνδρομή EURALEX (δεν συμπεριλαμβάνει αυτόματη εγγραφή στο Διεθνές Περιοδικό Λεξικογραφίας). Το ποσό συνδρομής είναι 30€ και σας επιτρέπει να συμμετάσχετε στο επόμενο Συνέδριο EURALEX  ως μέλος της EURALEX. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε ως μη-μέλη χωρίς απαραίτητα να γίνετε μέλος της EURALEX. Ωστόσο, δεν προβλέπεται κάποια μείωση τελών σ’ αυτήν την περίπτωση.

***Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει συνδρομή στη EURALEX. Απαιτείται απόδειξη ιδιότητας (φοιτητές/διδακτορικοί).

Η εγγραφή περιλαμβάνει όλες τις συνεδριάσεις, διαλείμματα για καφέ και μεσημεριανό. Η Ημερήσια Εκδρομή και το Επίσημο Δείπνο, δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγραφή.

Στο τελικό πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν μόνο οι εργασίες των οποίων οι συγγραφείς έχουν κάνει εγγραφή και έχουν πληρώσει το κόστος συμμετοχής.

Η εγγραφή είναι ατομική και καλύπτει το κόστος συμμετοχής ενός μόνο συνέδρου.

Πολιτική Ακύρωσης Εγγραφής Συνέδρων

Παρακαλώ στείλτε μας οποιαδήποτε ειδοποίηση για ακυρώσεις μέσω e-mail στο euralex@artion.com.gr

Ακυρώσεις που λαμβάνονται πριν τις 18 Ιουλίου 2021 θα αποζημιώνονται πλήρως, εκτός του κόστους των €30 για διεκπεραιωτικά τέλη.

Ακυρώσεις που λαμβάνονται ανάμεσα στις 19 Ιουλίου 2021 και 22 Αυγούστου 2021 θα υπόκεινται σε ένα 50% τέλος ακύρωσης του κόστους εγγραφής. Αυτό εφαρμόζεται εξίσου στα συνεδριακά τέλη και στις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ακυρώσεις που λαμβάνονται μετά τις 22 Αυγούστου 2021 δεν θα δικαιούνται αποζημίωση.

Πολιτική Ακύρωσης Διαμονής

Παρακαλώ στείλτε μας οποιαδήποτε ειδοποίηση για ακυρώσεις μέσω e-mail στο euralex@artion.com.gr

Ακυρώσεις που λαμβάνονται πριν τις 18 Ιουλίου 2021 θα αποζημιώνονται πλήρως, εκτός του κόστους των €30 για διεκπεραιωτικά τέλη.

Ακυρώσεις που λαμβάνονται ανάμεσα στις 19 Ιουλίου 2021 και 5 Αυγούστου 2021 θα υπόκεινται σε ένα 50% τέλος ακύρωσης του κόστους διαμονής.

Ακυρώσεις που λαμβάνονται μετά τις 5 Αυγούστου 2021 δεν θα δικαιούνται αποζημίωση.