Κόστος Εγγραφής

Μέλη με παρουσίαση
Μέλη EURALEX*
Μέλη με παρουσίαση
*Μη-μέλη EURALEX**
Σύνεδροι
Φοιτητές/Διδακτορικοί***

*Μειώσεις για τα μέλη της EURALEX μπορούν να αιτηθούν συμμετέχοντες που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή μελών πριν τις 31 Ιανουαρίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας OUP.

**Στην τιμή εγγραφής συμπεριλαμβάνεται μια ετήσια συνδρομή EURALEX και 20%έκπτωση σε γλωσσολογικά βιβλία της Oxford University Press (δεν συμπεριλαμβάνει αυτόματη εγγραφή στο Διεθνές Περιοδικό Λεξικογραφίας). Το ποσό συνδρομής είναι 16€ και σας επιτρέπει να συμμετάσχετε στο επόμενο Συνέδριο EURALEX  ως μέλος της EURALEX. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε ως μη-μέλη χωρίς απαραίτητα να γίνετε μέλος της EURALEX. Ωστόσο, δεν προβλέπεται κάποια μείωση τελών σ’ αυτήν την περίπτωση.

***Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει συνδρομή στη EURALEX. Απαιτείται απόδειξη ιδιότητας (φοιτητές/διδακτορικοί).

Η εγγραφή για τα μέλη με παρουσίαση περιλαμβάνει τη δημοσίευση της εργασίας τους στα πρακτικά του Συνεδρίου ή / και στο βιβλίο περιλήψεων και η ένταξη της στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Πολιτική Ακύρωσης Εγγραφής Συνέδρων

Παρακαλώ στείλτε μας οποιαδήποτε ειδοποίηση για ακυρώσεις μέσω e-mail στο euralex2020@artion.com.gr

Ακυρώσεις που λαμβάνονται πριν τις 18 Ιουλίου 2021 θα αποζημιώνονται πλήρως, εκτός του κόστους των €30 για διεκπεραιωτικά τέλη.

Ακυρώσεις που λαμβάνονται ανάμεσα στις 19 Ιουλίου 2021 και 22 Αυγούστου 2021 θα υπόκεινται σε ένα 50% τέλος ακύρωσης του κόστους εγγραφής. Αυτό εφαρμόζεται εξίσου στα συνεδριακά τέλη.

Ακυρώσεις που λαμβάνονται μετά τις 22 Αυγούστου 2021 δεν θα δικαιούνται αποζημίωση.